Medverkande talare i plenum

Anders Ahlsson

Anders Ahlsson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och docent i hjärtkirurgi. Anders har arbetat som läkare i 35 år och som ledare och chef på olika positioner under halva den tiden​​​​​​.

Johan Bratt

Johan är chefläkare Region Stockholm och avdelningschef för Patientsäkerhet och Beredskap på Hälso och sjukvårdsförvaltningen. Johan är docent i reumatologi och tidigare arbetat som verksamhetschef Reumatologen och chefläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Steinunn Ásgeirsdóttir

Steinunn är kommundirektör i Nykvarns kommun och har lång erfarenhet från offentlig verksamhet. 2018 blev hon utsedd till årets chef och 2023 blev hennes dåvarande arbetsplats patientnämnden i Region Stockholm utsedd till Sveriges bästa arbetsplats och Europas tredje bästa.

Annika Hässler

Förbättringsarbete i samverkan med patient/närstående
Ordförande Funktionsrätt Stockholms län

Patientrepresentant i RSG, regionens patientsäkerhetsgrupp
Representant i NAG Patient och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

Charlotta George

Att leda och styra för en säker vård! På vilket sätt har den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet gjort skillnad?

Charlotta är sakkunnig i patientsäkerhet och leder sedan drygt 9 år arbetet med patientsäkerhet på Socialstyrelsen och har i uppdrag av regeringen att stödja och samordna arbetet i landet. Charlotta är Sveriges representant i WHOs arbete med patientsäkerhet och har utöver det också rollen som Chief Nurse Officer där hon representerar landet i frågor som rör sjuksköterskors yrkesutövning nationellt, inom Europa och globalt.

Elda Sparrelid

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Hur går det med implementering?

Elda är chefläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)  sedan 2017 och ordförande i Regional samverkansgrupp patientsäkerhet som tillsammans med enheten Kvalitet och patientsäkerhet på HSF stödjer och samordnar patientsäkerhetsarbetet i regionen.

Kiku Pukk Härenstam

Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljöns betydelse för ökad patientsäkerhet
Kiku Pukk Härenstam MD, PhD är docent i hälso- och sjukvårdsorganisation och systemsäkerhet vid Karolinska Institutet. Kiku är patientsäkerhetsansvarig vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och överläkare på Barnakuten och medicinskt ledningsansvarig vid Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) Barn. Kiku bidrar regelbundet som expert med kunskap till Patientförsäkringen LÖF och Socialstyrelsen och är ledamot i nämnden i Svenska Läkarsällskapet.
 

Magnus Flodberg

Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljöns betydelse för ökad patientsäkerhet

Magnus Flodberg, Leg. Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska i intensivvård, MSc.
Verksamhetschef Hälsocentrum, Karolinska Universitetssjuksköterska.
Magnus har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset i 23 år, de senaste 13 åren i en chefsposition. Magnus har en magisterexamen i Medical management och en masterexamen i omvårdnad.

Mia Hejdenberg

Patientsäkerhet med begränsade resurser
Mia är leg. sjuksköterska och arbetar som medicinsk humanitär rådgivare för Läkare utan gränser i Sverige. Hon har tidigare även arbetat som internationellt utsänd som sjuksköterska, projektkoordinator och landansvarig i bland annat Centralafrikanska Republiken, Kongo-Kinshasa och Afghanistan.