Program

Dagen bjuder på inspirerande föreläsningar i plenum samt parallella seminarier där du själv väljer de ämnen som tilltalar dig mest, detta val görs när du anmäler dig. I pauserna har du möjlighet att besöka posterutställning och utställningsmontrar.

Preliminärt program

Tiderna kan komma att justeras
07:45 - 08:30
Ankomstregistrering
08:30 - 08:45
Anders Ahlsson hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm hälsar välkomna och inleder dagen
Moderatorer:
Johan Bratt, chefläkare, Region Stockholm, och Steinunn Ásgeirsdóttir , kommundirektör Nykvarn
08:45 - 10:15
Föreläsningar i plenum
- Förbättringsarbete i samverkan med patient/närstående. Medarbetare, patienter och närstående  från Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset berättar.
Moderator: Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholm.

- Agera för säker vård utifrån de nationella och regionala handlingsplanerna för patientsäkerhet – var står vi idag?
Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelsen, och Chief Nurse Officer för Sverige samt Elda Sparrelid, chefläkare, Region Stockholm 
10:15 - 10:45
Fika med möjlighet att besöka posterutställning och utställningsmontrar
10:45-12:00
Parallella seminarier - läs mer här
1. Engagerad ledning och tydlig styrning (Lokal A2)
2. En god säkerhetskultur del ett (Lokal A1 Plenum)
3. Adekvat kunskap och kompetens del ett (Lokal A4)
12:00 - 13:15
Lunch och möjlighet att besöka posterutställning och utställningsmontrar
13:15 - 14:30
Parallella seminarier - läs mer här
4. En god säkerhetskultur del två (Lokal A1 Plenum)
5. Adekvat kunskap och kompetens del två (Lokal A4)
6. Patienten som medskapare (Lokal A2)
14:30 - 15:00
Fika med möjlighet att besöka posterutställning och utställningsmontrar
15:00 - 15:15
Patientsäkerhetspris 2024 delas ut av Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm, och Christine Lorne, primärvårdsregionråd, Region Stockholm
15:15 - 16:45
Föreläsningar i plenum
- Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljöns betydelse för ökad patientsäkerhet.
Kiku Pukk Härenstam, biträdande överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och Magnus Flodberg, verksamhetschef, Hälsocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

- Patientsäkerhet med begränsade resurser.
Mia Hejdenberg, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare utan gränser. 
16:45 - 17:00
Avslutning