Posterutställning

Vänligen observera att samtliga posters är i PDF-format och öppnas i egen flik. Denna sida finns kvar/öppen bland dina flikar.

Adekvat kunskap och kompetens

01. Konflikthantering i VR-miljö
02. Identifiering & handläggning av ARB
03. Slutstädning av vårdrum
04. Capio Äldre och mobil vård  
05. Tillsammans är vi starkare! 
06. Digitala utbildningar i vårdhygien 
07. Sexuell hälsa
08. En infekterad fråga?
09. Ombud psykisk ohälsa
10. Realtidstavla för ökad riskbedömning
11. SöS arbete för att minska VRI
12. Trycksårscupen
13. Interprofessionell Teamträning SöS
14. Rätt läkemedelsdos för ivapatienter 
15. Nydebuterad hjärtsvikt
16. NEWS2 för tidig upptäck vid försämr.
17. HLR-samordnare 
18. SöS klin. utvecklingsprogram (KUP) 
19. Omvårdnadsbedömn., ronder & Guldspår
20. Från förebyggande till vårdprogram
21. Förbättring av strokevården på SöS
22. RPO infektionssjukdomar 
23. Digitalisering på Bröstcentrum
24. RPA-robotassist. processautomation. 
25. Fråga om våldutsatt. i hälsosamtalet
 

En god säkerhetskultur

26. MRSA-handlingsprogram
27. Fånga passet 
28. #förattvibryross 
29. Patientsäk. under covid-19 pandemin
30. Patientkontrollerad sedering
31. Individanpassad smärtuppföljning
32. Digitalt stöd för NVP 2D
33. Fallprevention med stöd av AI
34. BB S:t Göran - betyd. av samarbete 
35. Ökad patientsäkerhetskultur
36. Patientsäk.kultur börjar med chefen
37. MYORCO/MY Operating Room Nurse Coach
38. Systematisk journalgranskning 
39. Smarta sängar minskar fallskador
40. Implementerande av Stratsys
41. Smarta sängar- föreb. fallolyckor?
42. Förbättrad hant. av biobankssamtycke
43. Från stuprör till teamarbete 
44. Impl. av MoM på Norrtälje sjukhus
45. Öka undersköterskors dokumentation
46. Std-spädda lm minskar feldosering
47. PPI-projektet
48. EMLA® - bara lite kräm?