Hur ska patientsäkerhet säkerställas i framtiden?

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex och invånarnas vårdbehov ökar. Samtidigt sker snabb utveckling av läkemedel, medicinteknik och digitalisering.

Patientsäkerhetsdagen 2024 fokuserar på hur patientsäkerhet ska kunna fortsätta säkerställas i detta sjukvårdspussel. Exempel på förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador samt utvecklar patient samverkan presenteras i föreläsningar och workshops.

Det blir också utrymme för personliga möten med utbyte av erfarenheter.

Preliminära programpunkter

  • Förbättringsarbete i samverkan med patient och närstående. Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholm.
  • Agera för säker vård utifrån den nationella och regionala handlingsplanerna för patientsäkerhet–var står vi idag? Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelse, Chief Nurse Officer för Sverige och Elda Sparrelid, chefläkare, Region Stockholm.
  • Patientsäkerhetskultur och arbetsmiljöns betydelse för ökad patientsäkerhet. Kiku Pukk Härenstam, biträdande överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Magnus Flodberg, verksamhetschef, Hälsocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Patientsäkerhet med begränsade resurser. Mia Hejdenberg, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare utan gränser.
  • Patientsäkerhetspris 2024 delas ut av Talla Alkurdi, hälso-och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm och Christin Lorne, primärvårdsregionråd, Region Stockholm.

Boka in datumet och gör en intresseanmälan

Inbjudan med detaljerat program och anmälan kommer i höst, men gör gärna en intresseanmälan redan nu.

Intresseanmälan

Tid och plats

Onsdag den 6 mars 2024
08.00-17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan i Stockholm.

Avgift

Att delta kostar 1 500 SEK exkl. moms.
I priset ingår utöver seminarier, program i plenum och utställning även fika och lunch.

Anmälan

Registering öppnar under hösten.
Du kan redan nu göra en intresseanmälan.

Det senaste om patientsäkerhet i vården

Patientsäkerhetsdagen är Region Stockholms största återkommande arrangemang om patientsäkerhet för medarbetare inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här presenteras aktuella förbättringsarbeten som förhindrar, förebygger och minskar vårdskador samt utvecklar patientsamverkan. Ett tillfälle för utbyte av ny kunskap genom föreläsningar, posterutställning och personliga möten.

Region Stockholm har en vision om att inga patienter ska drabbas av vårdskador. Varje medarbetares insats för ökad patientsäkerhet gör skillnad. Välkommen att ta del av goda exempel, inspireras av andra och vara med när Patientsäkerhetspriset delas ut.
 

Var med och presentera förbättringsarbete

Verksamheter inom hälso- och sjukvården är välkomna att presentera exempel på arbete som ökar vårdkvalité och förebygger vårdskador samt utvecklar patientsamverkan. Det kan presenteras i en posterutställning eller en muntlig föredragning. Alla är med och tävlar om Patientsäkerhetspriset.

Kontakt: 
patientsakerhetsdagen.hsf@regionstockholm.se

Ladda ned mall för abstract här

Riktlinjer för seminarie och postrar