Det senaste om patientsäkerhet i vården

Patientsäkerhetsdagen är Region Stockholms största återkommande arrangemang om patientsäkerhet för medarbetare inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här presenteras aktuella förbättringsarbeten som förhindrar, förebygger och minskar vårdskador samt utvecklar patientsamverkan. Ett tillfälle för utbyte av ny kunskap genom föreläsningar, posterutställning och personliga möten.

Region Stockholm har en vision om att inga patienter ska drabbas av vårdskador. Varje medarbetares insats för ökad patientsäkerhet gör skillnad. Välkommen att ta del av goda exempel, inspireras av andra och vara med när Patientsäkerhetspriset delas ut.
 

Var med och presentera förbättringsarbete

Verksamheter inom hälso- och sjukvården är välkomna att presentera exempel på arbete som ökar vårdkvalité och förebygger vårdskador samt utvecklar patientsamverkan. Det kan presenteras i en posterutställning eller en muntlig föredragning. Alla är med och tävlar om Patientsäkerhetspriset.
Kontakt: 
patientsakerhetsdagen.hsf@regionstockholm.se


Program och möjlighet att anmäla kommer att publiceras under 2023

 

Vad

Patientsäkerhetsdagen är en återkommande mötesplats för medarbetare inom hälso- och sjukvården, tjänstemän, politiker och patientföreträdare i Stockholms län. Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur vården kan bli säkrare och hur vårdskador kan minimeras samt inspirera till förbättringsarbete.

Var

Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm

Centralt läge vid Stockholm Centralstation. Du når kollektivtrafik, Arlanda Express och regionaltåg på några minuter.
 

När

Onsdag den 6 mars 2024
Vi startar kl. 08:00 och avrundar dagen kl. 17:00.

Program kommer att publiceras under 2023.